Afspraak maken

Aardwarmte

Aardwarmte voor woningen en bedrijven

Bronboring

Grondwaterbron voor proceswater of beregening

Drainage

Drainage voor uw tuin aanleggen

Zwembaden

Een zwembad aanleggen in uw tuin

Fonteinen

Fonteinen voor tuinen en openbare ruimtes

Vijver aanleg

Een vijver aanleggen in uw tuin

Grondwaterzuivering

Proceswater / grondwaterzuivering voor industriële en agrarische toepassingen

Ontijzering

Ontijzeringsinstallatie voor het zuiveren van grondwater

Grondwaterbron voor proceswater of beregening

Grondwaterbron boren voor beregening

Als u grote hoeveelheden leidingwater verbruikt, kunnen de kosten aardig oplopen. Een bronboring is de oplossing!

Waarom zou u duur leidingwater gebruiken als u ook gratis gebruik kunt maken van grondwater? Met een bronboring realiseert u uw eigen grondwaterbron.

Grondwater bronboring voor beregening

Van der Haar is deskundig in de aanleg van grondwaterbronnen. Een grondwaterbron heeft vele gebruiksmogelijkheden zoals voor de water aanvoer van beregening voor tuinen/sportvelden of maneges, handwaterpompen voor speelterreinen / moestuinen, drinkwater voor vee, het vullen van (zwem)vijvers en de wateraanvoer van proceswater (o.a. spoel/koelwater) voor industrie of bedrijven.
Inmiddels zijn ook vele agrarische bedrijven overgegaan van leidingwater naar grondwater. Grondwater in combinatie met de juiste ontijzering / waterzuivering is zeer geschikt als drinkwater voor vee en ook om o.a. schoonmaak werkzaamheden uit te voeren.

Doordat de grondwaterlaag op elke locatie sterk in diepte kan verschillen wordt er vooraf onderzoek gedaan. Door de databank (Dinoloket) te raadplegen en de jarenlange ervaring kunnen we redelijk nauwkeurig een inschatting geven over de benodigde boormeters. De opbouw van de grondlagen en de diepte van de waterlaag bepalen de uit eindelijke diepte.

Grondwater gebruiken bij brand bestrijding.

Als het waterleidingnet te weinig capaciteit biedt bij brandbestrijding, is het boren van een brandput een uitkomst. Ook wordt het veelal verplicht gesteld door verzekeraars of brandweer bij bedrijven, industrieterreinen of natuurgebieden. Zoekt u een praktische en voordelige manier om uw blusvijver te vullen of om uw sprinklerinstallatie van water te voorzien? Dan biedt Van der Haar de oplossing. We realiseren – afhankelijk van de grondopbouw – brandputten met een capaciteit van bijvoorbeeld 60 of 90 m³ per uur. Tevens voorzien we de brandput van alle benodigde aansluitingen voor de brandweer.

Al de boorwerkzaamheden worden verricht volgens de BRL SIKB 2100 en NEN 3140 certificatienorm. Er worden landelijk strenge kwaliteitseisen stelt aan de geboorde grondwaterbronnen. Al de boorgegevens worden beschreven en vastgelegd.

Machinale bronboring of een gespoten bron

Grondwaterbronnen zijn op twee manieren aan te leggen. Met een spuitlans kunnen relatief goedkoop bronnen tot enkele meters diep gespoten worden. Dit doen we in de regio Midden-Nederland. Met een machinale bronboring kunt u grondwater aanspreken dat tot meer dan 100 meter diep zit. Dit doen we in heel Nederland. We adviseren u graag welke methode op uw locatie geschikt is.

De optimale grondlaag voor uw waterbron

Van der Haar Waterprojecten beschikt over een uitgebreide database en geohydraulische kaarten. Daardoor weten we precies welke grondlaag we moeten aanboren om de gewenste capaciteit en de juiste waterkwaliteit voor uw grondwaterbron te realiseren. We zoeken daarbij altijd naar de meest kostenefficiënte oplossing. Nadat een bron geboord is wordt het water getest. Hierdoor weten we de welke stoffen er in  het water zijn opgelost.  Soms is het nodig om grondwater te zuiveren van bijvoorbeeld ijzer en mangaan. Mocht het nodig zijn dan kunnen we een ontijzeringsinstallatie of gesloten zuivering plaatsen zodat het grondwater aan de gestelde kwaliteitseisen kan voldoen.

Vraag een offerte voor een bronboring

Wilt u meer weten over een bronboring of de aanleg van een grondwaterbron? Of bent u benieuwd wat de kosten van een bronboring zijn? Wij maken graag een afspraak met u voor het doorspreken van uw wensen en voor een inventarisatie bij u op locatie. Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.

Vraag een offerte aan