Water uit uw eigen bron, met Van der Haar Waterprojecten

Als u grote hoeveelheden leidingwater verbruikt, kunnen de kosten aardig oplopen. Een bronboring is dan de oplossing. Van der Haar Waterprojecten verricht bronboringen voor proceswater, beregening en brandbestrijdingsfaciliteiten. Wij onderzoeken altijd wat de optimale grondlaag is voor uw doel.

Bronboring

Een grondwaterbron heeft vele gebruiksmogelijkheden, waaronder de aanvoer van water voor proceswater of beregening van tuinen, sportvelden of maneges. Tevens is grondwater te gebruiken voor handwaterpompen in speelterreinen of moestuinen, drinkwater voor vee, het vullen van vijvers of de wateraanvoer van spoel- of koelwater in de industrie of andere bedrijven.


Vele agrarische bedrijven zijn overgegaan van leidingwater naar grondwater aangezien dit veel voordeliger is. Grondwater met de juiste waterzuivering is zeer geschikt als drinkwater voor vee, voor schoonmaakwerkzaamheden of besproeiing van het land.

Grondwater gebruiken bij brandbestrijding.

Als het waterleidingnet te weinig capaciteit biedt voor brandbestrijding, is het boren van een brandput het beste idee. Dit wordt bij bedrijven, industrieterreinen of natuurgebieden veelal verplicht gesteld door verzekeraars en brandweer. Zoekt u een praktische en voordelige manier om uw blusvijver te vullen of om uw sprinklerinstallatie van water te voorzien? Van der Haar Waterprojecten realiseert – afhankelijk van de grondopbouw – brandputten met een capaciteit van bijvoorbeeld 60 of 90 m³ per uur. Tevens voorzien we de brandput van alle benodigde aansluitingen voor de brandweer.


Alle boorwerkzaamheden worden verricht volgens de BRL-SIKB-2100- en NEN-3140-certificatienorm. Er worden landelijk strenge kwaliteitseisen gesteld aan de geboorde grondwaterbronnen. De boorgegevens worden beschreven en vastgelegd.

Machinale bronboring of een gespoten bron.

Grondwaterbronnen zijn op 2 manieren aan te leggen. Met een spuitlans kunnen relatief eenvoudig bronnen tot enkele meters diep gespoten worden (max. 15 m, afhankelijk van de grondlaag). Dit doen we in de regio Midden-Nederland. Met een machinale bronboring kunt u grondwater aanspreken dat tot meer dan 100 meter diep zit. Deze boren en monteren we door heel Nederland. We adviseren u graag welke methode op uw locatie geschikt is.

Vraag advies aan

De optimale grondlaag voor uw waterbron.

Van der Haar Waterprojecten beschikt over een uitgebreide database en geohydraulische kaarten. Daardoor weten we precies welke grondlaag we moeten aanboren om de gewenste capaciteit en de juiste waterkwaliteit voor uw grondwaterbron te waarborgen. We zoeken daarbij naar de meest kostenefficiënte oplossing. Nadat een bron geboord is, wordt het water getest. Zodoende weten we welke oplosbare delen er in het water zitten. Veelal zit er ijzer en mangaan in het grondwater. Afhankelijk van de resultaten, kunnen we een ontijzeringsinstallatie of gesloten zuivering [p2.3 grondwaterzuivering] plaatsen. Hierdoor voldoet het grondwater aan de gestelde kwaliteitseisen.

Vraag advies aan

Vraag advies aan voor een bronboring

Wilt u meer weten over een bronboring of de aanleg van een grondwaterbron? Bent u benieuwd wat de kosten van een bronboring zijn? Wij maken graag een afspraak met u voor het doorspreken van uw wensen en voor een inventarisatie bij u op locatie. Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.

Maak een afspraak