Met het juiste drainagesysteem snel van uw overtollige water af

Drainage is een samenhangend systeem. Waar het om draait, is dat er afvoerwegen gezocht worden naar plekken waar het grondwaterpeil lager staat. Mocht er geen lager gelegen deel bereikbaar zijn, dan kan het water verpompt worden via een pompputsysteem.

Een watertechnisch afwateringsplan

De grondwaterstand en de grondsamenstelling hebben invloed op de waterhuishouding in uw tuin, woonomgeving of paardrijbak. Daarom onderzoeken wij deze factoren altijd grondig. Op basis van dit onderzoek berekenen we welke capaciteit uw drainagesysteem moet hebben. We maken een afwateringsplan dat ervoor zal zorgen dat de kans op wateroverlast minimaal is. Als het nodig is, installeren we daarbij een pompput.

De aanleg van het drainagesysteem

Van der Haar Waterprojecten legt drainage aan met compacte machines. Onze sleuvenfrezen en graszodensnijders beperken de schade aan uw perceel tot het minimum. Bij nieuwe tuinen of aan te leggen rijbakken stemmen we de aanleg van het drainagesysteem zorgvuldig af met de hovenier, met uw contactpersoon of met uzelf.


Duurzaam drainagemateriaal
Bij de aanleg van het drainagesysteem, maken we alleen gebruik van duurzame materialen die vele jaren meegaan. Onze manier van aanleggen voorkomt dat uw afwateringssysteem dichtslibt, of dat de verkeerde waterlaag wordt afgevoerd. Zo beschermen we de buis met vezel en grint (zie afbeelding). Deze opbouw waarborgt een goede doorlaatbaarheid, maar voorkomt dat zand en klei de gaten verstoppen.

We bezoeken uw locatie

Wilt u een drainagesysteem laten aanleggen, dan komen we bij u op locatie voor een inventarisatie. We doen vooronderzoek naar de omstandigheden, en na het bezoek brengen wij ons advies en offerte uit.


Afspraak maken?

Neem contact op