OntijzeringINSTALLATIE voor Grootschalig WATERgeBRUIK

Voor het ontijzeren van grotere hoeveelheden grondwater, heeft Van der Haar Waterprojecten diverse ontijzeringssystemen ontwikkeld met meer capaciteit. Wij bieden standaardoplossingen tot 12m³/h, en leveren voor groter waterverbruik oplossingen op maat. Zelfs 30m³/h is geen probleem.

Ontijzering voor grootverbruikers bij Van der Haar Waterprojecten

Grootverbruikers passen ontijzerd grondwater toe bij de meest uiteenlopende projecten, o.a. bij:

koelwatersystemen
reinigingssystemen
spoelwatersystemen
besproeiingssystemen
drinkwatersystemen voor vee
schoonmaakwerkzaamheden

Type ontijzeringssystemen
Heeft u meer dan 4m³ grondwater per uur nodig, zoals bij maneges, campings, zwembaden en agrarische bedrijven, dan biedt de AH600 of de AH800 uitkomst. Deze ontijzeringssytemen kunnen de grotere vraag gezuiverd water prima aan. Voor de echte grootverbruikers, zoals in de agrarische of industriële sector, ontwikkelden we de AH1000 en de AH1200. Deze zuivert 10 tot 12m³ grondwater per uur. Mocht ook dit niet toereikend zijn, dan is het mogelijk om een ontijzeringsinstallatie op maat te bouwen voor de gewenste capaciteit.

Hoge concentraties mangaan
In sommige gevallen is het mangaangehalte in het Nederlandse grondwater dusdanig hoog dat er een groter filterbed nodig is. Hiervoor zijn de plus modellen ontwikkeld. Aan de hand van de wateranalyse, informeren en adviseren wij u, zodat de ontijzering afgestemd is op uw situatie.

Een jaarlijkse watertechnische keuring
Van der Haar Waterprojecten biedt de mogelijkheid om uw installatie en uw water jaarlijks te laten keuren. Zo bent u ervan verzekerd dat u jaar in jaar uit beschikt over grondwater van hoge kwaliteit.

Ontijzering op maat

Wij maken graag een afspraak met u om uw wensten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek bieden we u een passende offerte.

Neem contact op