Afspraak maken

Aardwarmte

Aardwarmte voor woningen en bedrijven

Bronboring

Grondwaterbron voor proceswater of beregening

Drainage

Drainage voor uw tuin aanleggen

Zwembaden

Een zwembad aanleggen in uw tuin

Fonteinen

Fonteinen voor tuinen en openbare ruimtes

Vijver aanleg

Een vijver aanleggen in uw tuin

Grondwaterzuivering

Proceswater / grondwaterzuivering voor industriële en agrarische toepassingen

Ontijzering

Ontijzeringsinstallatie voor het zuiveren van grondwater

Beregening

Beregening voor uw tuin

Waterzuivering geplaatst in België.

Een waterzuivering geplaatst bij een klant in België.

Installatie werkt naar volledige tevredenheid. Het water is zelfs veel lekkerder dan van het waterleidingbedrijf.

Mevr. T. Zweering, Drainagesysteem tuin aangelegd ivm hoge grondwaterstand

Mevr. T Zweering, drainagesysteem tuin:

Beste lezer, lezeres, mijn ervaringen met Arnold van der Haar Waterprojecten zijn goed. De uitleg met betrekking tot de aanleg; de voorbereidingen en de financiën voor het aan te leggen drainagesysteem rond mijn huis waren voor mij duidelijk, dus goed te begrijpen. Tijdens de werkzaamheden door de werknemers van Arnold van der Haar gaven ook zij begrijpelijke uitleg over datgene wat zij aan het doen waren. Toen het drainage systeem er eenmaal lag bleef het contact goed, zodat ik er tijdig op attent werd gemaakt dat het drainage systeem twee keer per jaar moet worden doorgespoeld. Elke vraag over de uitbreiding van het drainage systeem wordt  tot de dag van vandaag beantwoord, want Arnold en Saskia nemen daarvoor de tijd, wat ikzelf heel prettig vind.

Dhr. Hummelink van Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, Project: Fontein Gemeente Renkum

Dhr. J. Hummelink over Van der Haar waterprojecten:

Onderdeel van het project “herinrichting Europaplein te Renkum” was de aanleg van een fontein inclusief 10 jaar onderhoud. In de aanbestedingsfase zijn wij op zoek gegaan naar specialistische partijen die ons konden voorzien van een concurrerende prijs voor de aanleg en onderhoud van deze fontein, in dit stadium zijn wij in contact gekomen met Van Der Haar Waterpojrecten. Zij hebben ons voorzien van een gespecificeerde offerte inclusief extra optimalisaties op het gebied van prijs & kwaliteit. Toen bekend werd dat wij hoofdaannemer van het project zouden worden hebben wij ons zorgvuldig beraad over de onderaannemer welke voor ons de fontein moet bouwen. Wij hadden in het verleden nog niet eerder met firma Van Der Haar Waterprojecten samengewerkt. Toch gaf na een aantal gesprekken met Arnold van der Haar de combinatie van referenties en prijs voldoende vertrouwen om de samenwerking aan te gaan. Vanaf dat moment moest het snel gaan, we hadden immers een planning te halen waarin de voortgang van de fontein het kritieke pad was. Meteen na opdracht is Van Der Haar aan de slag gegaan om alle benodigde tekeningen, schema’s en plannen op te stellen om direct na goedkeuring te kunnen starten met de daadwerkelijk realisatie van de fontein. Ondanks de tijdsdruk op het project is de samenwerking zeer goed verlopen. Dit is mede toe te rekenen aan het feit dat firma Van Der Haar kwaliteit levert, afspraken nakomt, goed communiceert en werkt met gemotiveerd personeel. In het voorjaar van 2015 is de fontein is volgens planning en zonder gebreken naar tevredenheid opgeleverd. Bedankt voor de samenwerking.